De provincie Noord-Brabant ondersteunt Water Future’s innovatie om stikstof terug te winnen uit de mestverwerking

De nieuwste duurzame innovatie van Water Future wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant met een subsidie. Het doel van dit systeem is het terugwinnen van waardevolle nutriënten uit de dunne fractie bij een varkensmest verwerker. Deze stoffen kunnen op een duurzame manier worden teruggewonnen. De waardevolle stikstof en andere meststoffen worden gezuiverd en kunnen als…

Lees meer

WHITEPAPER: Duurzame oplossingen voor koelwater behandeling

Water Future is op zoek naar een partner om onze technieken in de praktijk te bewijzen. Binnen het Stimulus programma hebben we samen met Powerplastics een duurzaam koelwater behandelingssysteem ontwikkeld. Hierbij wordt het koelwater chemievrij onthard en gedesinfecteerd. Ook wordt het koelwater verbruik drastisch verminderd. We zijn opzoek naar een testlocatie om de voordelen van…

Lees meer

Van ammoniakemissie naar een biologische meststof (ammoniumnitraat)

Uit de CBS-statistieken berekeningen van 2019 blijkt dat in Nederland 104 miljoen kilogram stikstof in de lucht komt via ammoniakemissies. Hiervan is 86% afkomstig van de landbouw en veeteelt. Kunnen we deze emissie omzetten naar een biologisch meststof voor de landbouw zonder daarbij gebruik te maken van minerale zuren zoals zwavelzuur en salpeterzuur? In het…

Lees meer

CEO Willem van Baak over Emissievrij bemesten op de GreenTech beurs

Afgelopen 30 september was Water Future samen met onze partner Ridder op de GreenTech beurs in Amsterdam. Daarnaast werden verschillende evenementen op deze beurs ook online gehouden, zodat geïnteresseerden van over de hele wereld dit evenement bij konden wonen. Een van de absolute highlights op GreenTech dit jaar was de lezing van Water Future CEO…

Lees meer

WHITEPAPER: Stikstof Emissie Reductie

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om toe te werken naar nagenoeg nul emissie van water en stikstof in 2027 voor op substraat geteelde gewassen. Hoe kan de tuinbouwsector dit ambitieuze doel halen? Water Future doet in samenwerking met Stowa onderzoek naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Welke oplossingen zijn er…

Lees meer

Komkommers kweken met RWZI afvalwater

Water Future kweekt komkommers door het gebruik van water afkomstig uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) Het grootste deel van het water wat op dit moment in de land- en tuinbouw gebruikt wordt voor irrigatie is afkomstig uit regen-, grond-, of oppervlaktewater. De sector is grootgebruiker als het gaat over de zoetwatervoorraad wereldwijd. Door het veranderende klimaat kan…

Lees meer

Opschaling strooi-pekel uit graszouten gerealiseerd!

De afgelopen tijd is er binnen het Europese project Grass2Grit hard gewerkt om onze doelstelling te behalen: het hergebruiken van grassap door de zouten in dit sap op te concentreren tot pekel, die gebruikt kan worden als strooizout.  Het Grass2Grit project streeft na dat bermgras duurzaam verwerkt en hergebruikt wordt. Het gras wordt gewassen en…

Lees meer

Nul emissie 2027

Nitraat terugwinning Om de emissie van stikstof te reduceren, heeft de Nederlandse overheid een ambitieus doel gesteld. De tuinbouwsector moet in 2027 voldoen aan (nagenoeg) nul emissie van water en nutriënten voor het telen van gewassen in kassen. Hiermee wordt de meest duurzame voedselproductie gerealiseerd. De tuinders worden aangespoord tot het toepassen van de best…

Lees meer