Ion-selectieve oplossingen voor waterzuivering

Water Future systemen onderscheiden zich door ion selectief zout terug te winnen uit water of vervuilende zouten uit water te verwijderen.

Door het ontwikkelde concept en systeem is Water Future geschikt voor vele markten en toepassingen: tuinbouw, grondwater, koeltorens en industrieel afvalwater.

Waarom Water Future?

WaterFuture helpt bedrijven bij het duurzaam inzetten van hun waterstroom. Door het scheiden van water en herbruikbare stoffen, maakt u uw waterstroom duurzaam en minder belastend voor de natuur.

Duurzaam

Van het hergebruiken van water tot het lage energieverbruik van onze oplossingen.

Innovatie

Door continue ontwikkeling en optimalisatie kunnen wij het beste resultaat bieden.

Betaalbaar

Betaalbaarheid is voor ons erg belangrijk, want een oplossing is immers pas écht goed als veel partijen er gebruik van kunnen maken.

Efficiënt

Door de hoge efficiëntie van onze methoden kunnen wij een indrukwekkend resultaat bereiken.

Oplossingen

Glastuinbouw

In de glastuinbouw vinden nog veel emissies van nitraat en water plaats. De oorzaak hiervan ligt in de oplopende natriumgehaltes in het drainwater. Natrium is geen meststof en wordt beperkt door planten opgenomen. Bij hogere concentraties is het zelfs schadelijk voor de plant en groei. Daarom lozen telers dit drainwater met daarin grote hoeveelheden natrium.

Veeteelt
Industrie
Koeltoren
Fermentatie