Elektrisch Gedreven Waterzuivering

Water Future is de toonaangevende expert in elektrisch aangedreven (membraan)scheidingstechnologieën in Nederland. Onze expertise lost bodemverzilting op en stimuleert watercirculariteit.

Als ultieme partner in duurzame innovatie overtreffen we de huidige technologische standaarden en zijn we gespecialiseerd in circulair grondstoffenbeheer en geavanceerde wateroplossingen.

Waarom Water Future?

Water Future helpt bedrijven duurzaam om te gaan met hun waterstroom.
Door water en herbruikbare stoffen te scheiden, maak je je waterstroom duurzaam en minder schadelijk voor de natuur.

DUURZAAM

Bespaar 80% water, zuur en base door hergebruik te vergemakkelijken. Maak conversie met minder CO2-uitstoot mogelijk.

EFFICIËNT

Zuren en basen geproduceerd met BMED verbruiken 250% minder elektriciteit dan alternatieve technologieën.

BETAALBAAR

Met onze efficiëntie en mogelijkheden voor het terugwinnen van hulpbronnen zijn onze systemen ontworpen om zichzelf terug te betalen.

DOELGERICHT

Precieze optimalisatie van waterprocessen door middel van innovatie, oplossingen op maat en geavanceerde expertise.

WAAR KUNNEN WIJ HELPEN?

Glastuinbouw

In de glastuinbouw vinden nog veel emissies van nitraat en water plaats. De oorzaak hiervan ligt in de oplopende natriumgehaltes in het drainwater. Natrium is geen meststof en wordt beperkt door planten opgenomen. Bij hogere concentraties is het zelfs schadelijk voor de plant en groei. Daarom lozen telers dit drainwater met daarin grote hoeveelheden natrium.

Veeteelt
Industrie
Koeltoren
Fermentatie