Van ammoniakemissie naar een biologische meststof (ammoniumnitraat)

Biocatcher_mei2022

Uit de CBS-statistieken berekeningen van 2019 blijkt dat in Nederland 104 miljoen kilogram stikstof in de lucht komt via ammoniakemissies. Hiervan is 86% afkomstig van de landbouw en veeteelt.

Kunnen we deze emissie omzetten naar een biologisch meststof voor de landbouw zonder daarbij gebruik te maken van minerale zuren zoals zwavelzuur en salpeterzuur?

In het recent gestarte project “BioCatcher” werkt Water Future nauw samen met hun projectpartners Colsen en de Universiteit van Antwerpen om een goede oplossing te vinden voor de landbouwers.

Door 3 technieken te schakelen kan de waardevolle biologische meststof ammoniumnitraat gevormd worden. Water Future is verantwoordelijk voor het zuiveren en het verder concentreren van de meststof.

In het lopende project zal dit op pilotniveau getest en verbeterd gaan worden. Een mooi voorbeeld van een nieuwe duurzame innovatie: waardevolle biologische meststoffen hergebruiken in plaats van stikstofemissie!

Partners & subsidieprogramma's