WHITEPAPER: Stikstof Emissie Reductie

Biocatcher_mei2022

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om toe te werken naar nagenoeg nul emissie van water en stikstof in 2027 voor op substraat geteelde gewassen.

Hoe kan de tuinbouwsector dit ambitieuze doel halen? Water Future doet in samenwerking met Stowa onderzoek naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Welke oplossingen zijn er beschikbaar (en misschien al dichter bij dan gedacht)? Het valt te lezen in onze nieuwe whitepaper: Pespectief voor de glastuinbouw: Stikstof emissie reductie.

De whitepaper kan aangevraagd worden via het formulier hieronder.

    Partners & subsidieprogramma's