Elektrostatisch waterontharden

De elektrostatische waterontharding is gebaseerd op de techniek Capacitieve Elektro Dialyse (CED). Hierbij wordt gewerkt met capacitieve electrode. Door elektriciteit op de elektroden te zetten worden ze opgeladen en ontladen als een “batterij”. Hierbij vinden geen elektrochemische REDOX reacties plaats. Dus geen vorming van zuur, loog, waterstof, chloor. Dit is ook een belangrijk verschil met de standaard Elektrodialyse (ED) systemen.

In de stack van het ontzouting systeem zijn verschillende membranen en spacers gestapeld in een vaste volgorde. Het koelwater stroomt langs de dichte membranen met vaste positieve en negatieve ladingen. Onder invloed van het elektrisch veld gaan alleen de kationen en anionen verwijderd worden uit koelwater. Er gaat geen koelwater verloren door deze dichte membranen, alleen zouten transporteren. Calcium en Magnesium worden het snelst verwijderd. Hierdoor kan het koelwater zachter gemaakt worden tot elke gewenst niveau.

Het afvalwater met Calcium en Magnesium wordt verder op geconcentreerd tot verzadiging en vervolgens afgevoerd. Hierdoor kan het waterverlies tot een minimum beperkt blijven. Uit de recente ontwikkelingen blijkt dat een klein systeem al geschikt is voor het ontharden van het koelwater bij verschillende toepassingen.  De verwachtte voor- en nadelen van de elektrostatische ontharding zijn hieronder samengevat.

 

Voordelen Nadelen
Chemicaliën vrij ontharden Geen verwijdering virussen/bacteriën
Koelwater besparend (hoge indikking) Geen verwijdering van deeltjes
Kosteneffectief Geen verwijdering organische componenten
Gewenste zout concentratie instelbaar Voorfiltratie < 10 micron
Kleine footprint
Verwijdering andere storende zouten Nog niet bewezen in koelwater sector
Geschikt voor make up en recirculatie water Robuustheid nog te bewijzen
Laag energieverbruik (< 2 kWh)
Periodieke reiniging met H2O2 op ppm niveau
Toepasbaar met elke desinfectie techniek
Op afstand te volgen en te besturen