Elektrostatisch ontzouten

Sinds 2010 hebben de eigenaren van WaterFuture onderzoek gedaan naar de meest efficiënte waterontzoutingstechnieken. De duurzaamste techniek is verder doorontwikkeld en hebben geleid tot de oprichting van Water Future BV. Bij deze techniek wordt gebruikt gemaakt van elektrostatische ontzouting (ook bekende als Capacitieve elektrodialyse) in plaats van de standaard elektrochemische ontzouting (beter bekend als Elektrodialyse).

Het verschil tussen beide processen worden geïllustreerd in de volgende schematische tekeningen. In de eerste figuur vindt de ontzouting plaats via een elektrostatisch proces (non-Faraday reactie) bij de elektrode. Dit is gebaseerd op een capacitieve opslag.  De zouten worden elektrisch gedreven naar de supercapacitor electrode en daar opgeslagen. Hierbij vinden geen chemische reacties plaats. Als de elektroden vol zijn, worden ze geregenereerd door de elektriciteit om te polen.

In de tweede figuur staat het proces beschreven bij een elektrochemisch ontzoutingsproces. Bij dit conventioneel Elektrodialyse proces vinden reductie en oxidatie processen plaats, waarbij schadelijke en corrosieve componenten (O2, H2O2, HClO, Cl2) gevormd worden. Daarom is het noodzakelijk dat hier dure elektroden wordt gebruikt van titanium, gemengde metalen, en Ruthenium om vroegtijdige corrosie te voorkomen. Ook de gevormde reactieproducten worden veelal geloosd in het milieu. De beschreven innovatie van elektrostatisch ontzouting biedt voordelen: goedkope elektroden van natuurlijke producten (grafiet, kool), geen elektrolyt nodig, veiliger, geen onnodige emissies, eenvoudiger systeem bouw, lager spanning, minder elektriciteit verbruik en lagere productiekosten. Een gevolg van deze voordelen is dat het ontwikkelde systeem bij uitstek geschikt is geworden voor de kleinschaligere waterzuiveringstoepassingen in de tuinbouw en de koeltoren markt.