Nitraat terugwinning

In de recente glastuinbouw ontwikkeling is aangetoond dat meer dan 90 % van de nitraat (en sulfaat) emissie teruggewonnen kan worden door het beperkte afvalwater door een nitraat selectieve resin kolom te laten stromen. Dergelijke resins hebben veel meer affiniteit voor Nitraat en Sulfaat dan  Chloride.  Hierbij wordt nitraat vastgehouden. Er ontstaat een afvalwater emissie van voornamelijk van ongeveer 1 kilogram Natrium en Kalium Chloride per dag naar het milieu voor een kas van 3 hectare.  Hierdoor kan een aardbeien teler zijn stikstof emissie terugbrengen van 4 kg nitraat per dag tot < 0.4 kg.

Wanneer de kolom verzadigd raakt met nitraat, kan het nitraat teruggewonnen worden door 1 keer te spoelen met een Kalium Hydroxide oplossing. Ook dit proces bleek opmerkelijk efficiënt. Meer dan 90% van het nitraat en sulfaat gaat terug naar het drainwater in de tuinbouwkas.

Ook de kosten van nitraat terugwinning systeem en de operationele kosten zijn uitgewerkt. De jaarlijkse kosten voor een tuinder, inclusief afschrijving (5 jaar), worden voorlopig geschat tussen 3000 – 4000 euro.

Een bijkomend voordeel is dat de teler minder gevoelig wordt voor het Natriumgehalte in het voedingswater. De noodzaak om goed bronwater (bijv. in de provincies Noord- Brabant, Limburg) te behandelen met Reverse Osmose (RO), wanneer bovengenoemd systeem toegepast wordt, lijkt overbodig. Met bovenstaande oplossing kan tenslotte Natrium en Chloride altijd uit het Drainwater verwijderd worden zonder stikstof emissie. Hiermee kunnen mogelijk de brijn lozingen van de RO-installaties in de grond vermeden worden.

Gebaseerd op deze resultaten blijkt dat nitraat terugwinning uit het afvalwater veelbelovend is. Daarom zal het verder opgeschaald en langdurig uitgetest gaan worden bij tuinders. De “nagenoeg” nul emissie van water en nutriënten in glastuinbouw lijkt technische en economisch een realistisch doel.

Door een nitraatterugwinning systeem te koppelen op het afvalwater van een Natriumverwijdering systeem kunnen de onderstaande voordelen verwacht worden.

Drainwater (DW) behandeling Natrium verwijdering Nitraat terugwinning uit afvalwater
Systeem EcoGreen / NoNa+ Ontwikkeld resin kolom met regeneratie
Water behandeld Drain Water Afval water van EcoGreen / NoNa+
Gebaseerd op Verschillende veldtesten Pilot-experiment
Emissie beperkingen 90% water,

90% Magnesium, Sulfaat, Fosfaat

60 - 80 % Calcium

95 - 99 % Gewas Beschermingsmiddelen (BZG)

> 90% Nitraat

 

Nagenoeg nul emissie:

Alleen nog  1kg KCl/ NaCl per dag

Voordeel tuinder Constant laag Natrium DW meer gewas opbrengst gezonder gewas, meer resistent besparingen op mineralen besparing water minder afhankelijk van waterbronnen Hergebruik nitraat voorbereid op nul emissie wetgeving 2027

 

De verwachtte stikstof emissie wetgeving voor 2027 in Nederland hoeft niet leidend te zijn.

Er is voldoende perspectief voor de tuinbouwsector om zelf het initiatief te nemen.