Fermentatie

4

Fermentatie is in de biochemie het afbreken van biologische materialen. Dit substraat wordt afgebroken tot eenvoudigere stoffen in afwezigheid van zuurstof. Micro-organismen zoals bacteriën en schimmels (inclusief gisten) staan bekend om hun vermogen om organische stoffen te fermenteren. Bij micro-organismen die in zuurstofarme omstandigheden leven, is fermentatie de belangrijkste manier om adenosinetrifosfaat (ATP) te produceren. Dit is een belangrijke stof omdat het de universele drager van chemische energie in alle levende cellen is. Tegenwoordig wordt de term fermentatie echter ook in ruimere zin gebruikt en rekent men ook aerobe processen ertoe (waarbij zuurstof wel een rol speelt). Fermentatie met behulp van bacteriën wordt in de voedingsindustrie veel toegepast, bijvoorbeeld voor de conservering van melkproducten, evenals de productie van alcoholische dranken zoals wijn en bier.

In deze processen worden vele verschillende voedingsbronnen gebruikt. Soms worden organische zuren toegevoegd of geproduceerd tijdens het fermentatieproces. Een overmaat aan organische zuren kan de biologie remmen waardoor de omzetting tot eindproducten langzamer verloopt.

Met de scheidingtechniek van Water Future kunnen de organische zuren uit het fermentatieproces gescheiden worden van de biologie. Hierdoor kunnen de optimale omstandigheden voor de biologie gecreëerd worden met een betere omzetting tot gevolg. De gezuiverde biologische organische zuren kunnen worden hergebruikt of worden verkocht.