Glastuinbouw

EcoGreen

In de glastuinbouw vinden nog veel emissies van nitraat en water plaats. De oorzaak hiervan ligt in de oplopende natriumgehaltes in het drainwater. Natrium is geen meststof en wordt beperkt door planten opgenomen. Bij hogere concentraties is het zelfs schadelijk voor de plant en groei. Daarom lozen telers dit drainwater met daarin grote hoeveelheden natrium.

In de afgelopen jaren heeft Water Future een monovalent selectief ontzoutingsysteem ontwikkeld. Hiermee kan het natriumgehalte in het drainwater stabiel gehouden worden. De goede werking is bewezen bij veel verschillende teelten zoals tomaten, komkommers, aardbeien, paprika, rozen en orchideeën. Ook het nitraat kan efficiënt teruggewonnen worden. Hierdoor kan nagenoeg nul emissie van water en stikstof worden gerealiseerd voor de glastuinbouw in 2023! Duurzaam is niet duur en brengt veel voordelen met zich mee.

Geïnteresseerd wat het u kan brengen? Plan geheel vrijblijvend een gesprek in.

Voordelen in uw sector

Meer gewasgroei

Een laag natriumgehalte in het drainwater zorgt voor optimale teeltomstandigheden. Hierdoor wordt het gewas gezonder wat de groei bevordert.  

Ion-selectieve ontzouting

Door de monovalente membranen wordt het natrium gescheiden van calcium en magnesium. Hierdoor kunnen oplopende natriumgehaltes in het drainwater voorkomen worden en stabiel blijven op de gewenste waarde. 

Schoon afvalwater

Het afvalwater bevat na bewerking geen pesticiden meer waardoor onze oplossingen BZG-gecertificeerd zijn. Het water kan veilig geloosd worden zonder verdere nabehandeling.

Kostenefficiënt

Onze producten zijn erg kostenefficiënt waardoor u uw investering snel terugverdiend heeft. Wij maken dat graag inzichtelijk voor u door onze haalbaarheidsstudies.

Waterbesparing

Door de dichte membranen blijft 90-95 % van het water bespaard. Ook andere waterbronnen dan regen en RO-water kunnen gebruikt worden.

Hergebruik

Een besparing van 80-90% van de waardevolle meststoffen calcium, magnesium, nitraat, sulfaat en micronutriënten.

Laag energieverbruik

De scheiding vindt plaats door elektrostatische ontzouting onder lage druk. Dit proces is erg laag in elektriciteitsverbruik.

Slim & automatisch

Gebruikersgemak staat voorop. Het systeem is volledig geautomatiseerd. U heeft via uw telefoon of computer altijd inzicht in de werking van het systeem. Data rapportages worden inzichtelijk bijgehouden.

Systemen

Multimediafilter

Multimediafilter

Een Multimedia filter kan worden gebruikt als voorbehandeling (voorfiltratie) voor het monovalent selectief ontzoutingsysteem om zwevende vaste stoffen in proceswater te verminderen, zoals slib, klei, gruis, organisch materiaal, larven, zoöplankton, algen en andere micro-organismen. Dit type filter maakt gebruik van een vulling van drie lagen, bestaande uit antraciet, zand en gravel. Door deze voorfiltratie wordt de kwaliteit van het water verbeterd en kan het monovalent selectief ontzoutingsysteem veilig en effectief functioneren.

Nitraat Terugwinning Systeem

Nitraat-terugwinningssysteem

Voor het terugwinnen van nitraat uit afvalwater gebruiken we een Ion exchange resin systeem, ook wel bekend als het Nitraatterugwinningssysteem. In combinatie met het monovalent selectief ontzoutingsysteem kan dit leiden tot zero-emissie in de glastuinbouwkas. Door het terugwinnen van nitraat wordt het afvalwater efficiënter en duurzamer gereinigd, terwijl tegelijkertijd waardevolle nutriënten worden teruggewonnen voor gebruik in de glastuinbouw.