De provincie Noord-Brabant ondersteunt Water Future’s innovatie om stikstof terug te winnen uit de mestverwerking

De-provincie-Noord-Brabant-ondersteunt-Water-Futures-innovatie-om-stikstof-terug-te-winnen-uit-de-mestverwerking

De nieuwste duurzame innovatie van Water Future wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant met een subsidie. Het doel van dit systeem is het terugwinnen van waardevolle nutriënten uit de dunne fractie bij een varkensmest verwerker. Deze stoffen kunnen op een duurzame manier worden teruggewonnen. De waardevolle stikstof en andere meststoffen worden gezuiverd en kunnen als kunstmest worden hergebruikt.

Hierdoor is het niet langer nodig om kunstmest, geproduceerd uit fossiele bronnen, in te kopen en wordt daarnaast de uitstoot van stikstof gereduceerd.

Om de haalbaarheid van dit systeem te testen zal er binnenkort een proefopstelling worden ontwikkeld en uitgetest. Voor dit project werkt Water Future samen met mestverwerker Kovemi uit Asten. Wanneer deze pilot slaagt, kan er in snel tempo worden opgeschaald om een oplossing te bieden aan de urgente stikstof problematiek.

Partners & subsidieprogramma's