Veeteelt

pexels-mark-stebnicki-2256062

De hoge stikstofemissies in Nederland verstoren de biodiversiteit in de natuurgebieden. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de landbouw en veeteelt. Door de vermenging van mest en urine van koeien en varkens tot drijfmest wordt de vluchtige stof ammoniak gevormd. Dit slaat vervolgens weer neer in de omliggende in natuurgebieden.

Deze emissies kunnen grotendeels voorkomen worden door drijfmest in een gesloten systeem te verwerken of door mest en urine te scheiden. Het voordeel van het verwerken is dat niet alleen de stikstofhoudende, maar ook andere meststoffen teruggewonnen kunnen worden. Deze meststoffen kunnen opnieuw worden gebruikt als kunstmest.

Water Future heeft met hun partners hard gewerkt aan twee duurzame oplossingen voor het terugwinnen van deze waardevolle mineralen.

De eerste oplossing is het strippen van ammoniak uit drijfmest. Vervolgens wordt het ammoniak in een biologische nitrificatie tank gedeeltelijk omgezet tot ammoniumnitraat. Water Future concentreert deze biologische ammoniumnitraatoplossing tot 5% N. Hiermee is deze geschikt voor het toepassen in kunstmest. Bekijk voor meer informatie hierover het biocatcher-project. Bij de klassieke manier van strippen, wordt het mineraal salpeterzuur gebruikt. Dit wordt geproduceerd vanuit aardgas en voor de productie hiervan is veel energie nodig.

Een twee oplossing is om de drijfmest te persen tot vaste mest en digestaat. Deze dunne fractie wordt in een nitrificatieproces verder behandeld. Hierbij wordt ammoniak omgezet in ammoniumnitraat. Na een voorfiltratie stap, scheidt Water Future alle waardevolle zouten van de organische vervuilingen. Dit resulteert in een hoog geconcentreerde meststof. Een ideale oplossingen voor hergebruik in de landbouw zonder ammoniakemissie.

Beide oplossingen zullen aan de RENURE-eisen gaan voldoen. Dit betekent dat waardevolle stikstofmeststoffen uit dierlijke oorsprong gebruikt kunnen worden als kunstmest. Hierdoor hoeven geen fossiele brandstoffen gebruikt te worden om kunstmest te produceren. Dat is pas duurzaam.

Geïnteresseerd geraakt in onze nieuwe innovaties? Benieuwd wat het u zou kunnen brengen? Plan geheel vrijblijvend een gesprek in.

Voordelen in uw sector

Meer biodiversiteit

U verlaagd uw stikstofemissie gegarandeerd door een stikstofemissieverlaging door drijfmest te verwerken tot goede amoniak.

Ion-selectieve ontzouting

Door de membranen worden de waardevolle meststoffen gescheiden en gezuiverd van de organische vervuilingen in de dunne fractie.

RENURE-kunstmest oplossing

Door het concentreren van de drijfmest wordt een zuivere meststof oplossing met 5% N verkregen. Deze stof is direct geschikt voor hergebruik in de landbouw.

Kostenefficiënt

De RENURE-kunstmest oplossing kan voor eigen grondgebonden veeteelt gebruikt worden als kunstmest. Ook kunt kan deze stof verkocht worden als kunstmest. Dit bespaart kosten voor kunstmest of maakt het een grondstof.

Waterbesparing

Voldoende mogelijkheden om ook extra water terug te winnen

Circulair

De waardevolle dierlijke meststoffen worden hergebruikt in de landbouw. Hierbij is geen gebruik van kunstmest nodig die geproduceerd worden uit fossiel aardgas.

Slim & automatisch

Gebruikersgemak staat voorop. Het systeem is volledig geautomatiseerd. U heeft via uw telefoon of computer altijd inzicht in de werking van het systeem. Data rapportages worden inzichtelijk bijgehouden.