SOLIDARITY project in samenwerking met Wageningen University & Research en Carbogen Amcis

project-solidarity

Water Future neemt deel aan het SOLIDARITY project, met als doel het onderzoeken van mogelijkheden om industrieel afvalwater om te zetten tot zuur en base. Deze producten kunnen vervolgens hergebruikt worden in productieprocessen. Hiervoor heeft Water Future de handen ineen geslagen met Wageningen University en Research (WUR) en Carbogen Amcis. Dit project is van start gegaan in september 2021.

De afdeling Water & Food Biobased Research van de WUR zet zich als kennisinstelling in voor het uitvoeren van het onderzoek. Water Future heeft de mooie taak om systemen te bouwen die gebruikt zullen gaan worden voor labonderzoek en pilotstudies. Als derde partij en als eindgebruiker is Carbogen Amcis aangesloten bij dit project. Het doel dit project is om op pilotniveau aan te tonen dat deze techniek werkt en in de toekomst ingezet kan worden om productieprocessen duurzamer en circulair te maken.

Op het diagram hierboven is te zien hoe, door het proces circulair in te richten, voorkomen kan worden hoe de restproducten Na₂SO₄ en afvalwater uitgestoten worden. Door het toepassen van elektodialyse kunnen wij stoffen produceren die weer gebruikt kunnen worden in het productieproces.

Partners & subsidieprogramma's