Nul emissie 2027

zero-eco

Nitraat terugwinning

Om de emissie van stikstof te reduceren, heeft de Nederlandse overheid een ambitieus doel gesteld. De tuinbouwsector moet in 2027 voldoen aan (nagenoeg) nul emissie van water en nutriënten voor het telen van gewassen in kassen. Hiermee wordt de meest duurzame voedselproductie gerealiseerd. De tuinders worden aangespoord tot het toepassen van de best beschikbare technologie om dit te realiseren. Met Natrium verwijdering in het drainwater wordt een groot gedeelte van de emissie al gerealiseerd. Echter het geconcentreerde afvalwater van het EcoGreen-systeem bevat naast het gewenste Natrium Chloride ook het waardevolle nutriënt Kalium Nitraat. Om nul emissie te realiseren, moet het nitraat teruggewonnen worden.

In het STOWA-project onderzoeken we de mogelijkheden om het nitraat terug te winnen voor tuinbouwkas hergebruik.

Afvalwater hergebruik

Om nul emissie van water en nutriënten in de tuinbouwsector te realiseren, zal het geconcentreerd afvalwater van het EcoGreen-systeem duurzaam hergebruikt moeten worden.

In het STOWA-project zoeken we naar mogelijkheden om het geconcentreerde afvalwater van NatriumChloride en KaliumNitraat te vermarkten. Een van de ideeën is dat het deze watersamenstelling prima geschikt is voor het kweken van zeekralen op kleine schaal. Hierdoor kan zowel NaCl als KNO3 op geconsumeerd worden, waardoor emissies worden vermeden. De technische en economisch haalbaarheid zal worden bestudeerd.

Partners & subsidieprogramma's