Koeltorens

EcoGrey

Een van de waardevolste grondstoffen op deze aarde is water. Slechts 1% van het totaal beschikbare water is zoet. Het gebruik van zoet water voor koelprocessen concurreert met het water voor onze drinkwatervoorzieningen en irrigatie doeleinden.

Zoet water moet worden behandeld om het geschikt te maken als koelwater. De voornaamste behandeling is om de hardheid van het water te verlagen. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van calcium- en magnesiumionen in het water.

De eerste techniek hiervoor is volledige calcium en magnesium verwijdering door een kationwisselaar resin kolom. De nadelen hiervan zijn; een overmaat (tot 400%) aan zout gebruikt moet worden om de resin te regenereren. Door de volledige ontharding wordt het water corrosief, daarom worden anti-corrosie remmers toegevoegd aan het koelwater.

De tweede techniek is gebaseerd op het gebruik van anti-kalk polymeren die calcium en magnesium complexeren in het water. Deze polymeren moeten veelvuldig geloosd en aangevuld worden.

Water Future denkt hier een duurzame en chemievrije oplossing voor gevonden te hebben. Met hun capacitieve ontzoutingstechniek en selectieve membranen kunnen calcium en magnesium verlaagd worden tot de gewenste waterhardheid. Hierbij wordt alleen elektriciteit gebruikt. Er wordt ook geen chemie gebruikt of gevormd.

Voordelen in uw sector

Chemievrije koelwater behandeling

Een onthardingstechniek zonder emissies van anti-kalk polymeren en grote hoeveelheden van natriumchloride (keukenzout).

Meer zoet water beschikbaar

Het hoge zoetwater gebruik voor koelwater kan gereduceerd worden waardoor er extra water beschikbaar komt voor andere doeleinden.

Gewenst hardheidsniveau

Door elektrostatische ontzouting met selectieve membranen kan preferentieel Calcium en Magnesium verlaagd worden tot gewenste waterkwaliteit.

Kostenefficiënt

Door het lage elektriciteitsverbruik en de afwezigheid van chemie is het een kosteneffectieve oplossing voor goed koelwater. 

Waterbesparing

Het koelwater kan meer ingedikt worden, dus minder koelwaterlozingen.

Duurzaam

Efficiënte en duurzame manier om goed koelwater te maken.

Slim & automatisch

Gebruikersgemak staat voorop. Het systeem is volledig geautomatiseerd. U heeft via uw telefoon of computer altijd inzicht in de werking van het systeem. Data rapportages worden inzichtelijk bijgehouden.