Natrium verwijderen in een tomatenkas

Natrium-verwijdering-bij-tomaten-kweker

In het Europese VIDA-project streven we naar nul emissie van water en nutriënten voor een tuinbouwkas. Hiermee creëren we de meest duurzame voedselproductie tegen lagere kosten! De voornaamste reden van water- en nutriëntenemissie in de tuinbouwkassen is de ophoping van Natrium in het gerecirculeerde drainwater. Natrium wordt niet opgenomen door planten, remt de groei, en maakt planten kwetsbaarder voor ziektes. Daarom passen we de natrium verwijdering toe in een tomaten tuinbouwkas van 7 hectare. Het systeem is volledig geautomatiseerd en geschikt om het natriumgehalte in het volledige drainwater te verlagen tot het gewenste niveau (4 – 5 mmol Na+ per liter). Hierdoor worden betere groeiomstandigheden gecreëerd voor de tuinder. Daarnaast worden er 80% water en 80% multivalente en 80% micronutriënten bespaard. Ook een goede voorfiltratie wordt getest om systeem vervuiling te minimaliseren. Daarnaast zoeken we naar duurzame oplossingen om het geconcentreerde afvalwater (NaCl en KNO3) te hergebruiken.

Partners & subsidieprogramma's