Natrium verwijdering uit drainwater – Paprikakas

Natriumverwijdering-Paprika

In een 1 hectare paprika kas heeft de natrium verwijdering in het drainwater gedurende een periode van 3 maanden goed gefunctioneerd. Het toonde aan dat het er geen drainwater lozing nodig was om het natrium op het gewenste niveau van 4 – 5  mmol Na+ per liter te houden. Het leverde een besparing van 80% water en 80% nutriënten op. En geen emissie van gewasbescherming middelen.

Partners & subsidieprogramma's