Natrium verwijdering uit drainwater – Aardbeienkas

natrium-verwijdering-aardbeien-1920x1080-1

Aardbeien zijn zeer gevoelig voor natrium, daarom wordt het drainwater al geloosd bij een Natrium concentratie van 1.2 mmol/l. Dit heeft als gevolg dat er veel water en waardevolle nutriënten verspild worden. Daarom testen we de Natrium verwijdering in een 3 hectare aardbeien tuinbouwkas. Het doel is om het Natrium te verlagen in zowel het inkomende bronwater als het recirculerende drainwater, waardoor onnodige emissies van water en nutriënten verminderd worden.

Partners & subsidieprogramma's