CEO Willem van Baak over Emissievrij bemesten op de GreenTech beurs

Afgelopen 30 september was Water Future samen met onze partner Ridder op de GreenTech beurs in Amsterdam. Daarnaast werden verschillende evenementen op deze beurs ook online gehouden, zodat geïnteresseerden van over de hele wereld dit evenement bij konden wonen. Een van de absolute highlights op GreenTech dit jaar was de lezing van Water Future CEO…

Lees meer

WHITEPAPER: Stikstof Emissie Reductie

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om toe te werken naar nagenoeg nul emissie van water en stikstof in 2027 voor op substraat geteelde gewassen. Hoe kan de tuinbouwsector dit ambitieuze doel halen? Water Future doet in samenwerking met Stowa onderzoek naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Welke oplossingen zijn er…

Lees meer

Komkommers kweken met RWZI afvalwater

Water Future kweekt komkommers door het gebruik van water afkomstig uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) Het grootste deel van het water wat op dit moment in de land- en tuinbouw gebruikt wordt voor irrigatie is afkomstig uit regen-, grond-, of oppervlaktewater. De sector is grootgebruiker als het gaat over de zoetwatervoorraad wereldwijd. Door het veranderende klimaat kan…

Lees meer

Nul emissie 2027

Nitraat terugwinning Om de emissie van stikstof te reduceren, heeft de Nederlandse overheid een ambitieus doel gesteld. De tuinbouwsector moet in 2027 voldoen aan (nagenoeg) nul emissie van water en nutriënten voor het telen van gewassen in kassen. Hiermee wordt de meest duurzame voedselproductie gerealiseerd. De tuinders worden aangespoord tot het toepassen van de best…

Lees meer

Natrium verwijdering uit drainwater – Aardbeienkas

Aardbeien zijn zeer gevoelig voor natrium, daarom wordt het drainwater al geloosd bij een Natrium concentratie van 1.2 mmol/l. Dit heeft als gevolg dat er veel water en waardevolle nutriënten verspild worden. Daarom testen we de Natrium verwijdering in een 3 hectare aardbeien tuinbouwkas. Het doel is om het Natrium te verlagen in zowel het…

Lees meer

Natrium verwijderen in een tomatenkas

In het Europese VIDA-project streven we naar nul emissie van water en nutriënten voor een tuinbouwkas. Hiermee creëren we de meest duurzame voedselproductie tegen lagere kosten! De voornaamste reden van water- en nutriëntenemissie in de tuinbouwkassen is de ophoping van Natrium in het gerecirculeerde drainwater. Natrium wordt niet opgenomen door planten, remt de groei, en…

Lees meer

Natriumverwijdering in een komkommerkas

In de demokwekerij werden op verschillende goten komkommers gekweekt. Ook hier werd aangetoond dat een stabiel Natriumgehalte in het drainwater gerealiseerd kon worden. Analyses gaven de eerste aanwijzingen dat een lager Natriumgehalte de komkommer groei bevordert.

Lees meer

Natrium verwijdering uit drainwater – Paprikakas

In een 1 hectare paprika kas heeft de natrium verwijdering in het drainwater gedurende een periode van 3 maanden goed gefunctioneerd. Het toonde aan dat het er geen drainwater lozing nodig was om het natrium op het gewenste niveau van 4 – 5  mmol Na+ per liter te houden. Het leverde een besparing van 80%…

Lees meer

Het verbeteren van de waterkwaliteit

Desinfectie Naast Natrium verwijdering, richten we ons ook op het verbeteren van de algehele water kwaliteit in de tuinbouwkassen.  De huidige desinfectie technieken (UV, Ozone, H2O2, NanoFiltratie) hebben elk hun voordelen en nadelen. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de cavitatie/vortex techniek voor waterzuiveringstoepassing in de tuinbouwsector. De veronderstelde voordelen van deze techniek zijn: desinfectie van alle bacteriën,…

Lees meer