De provincie Noord-Brabant ondersteunt Water Future’s innovatie om stikstof terug te winnen uit de mestverwerking

De nieuwste duurzame innovatie van Water Future wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant met een subsidie. Het doel van dit systeem is het terugwinnen van waardevolle nutriënten uit de dunne fractie bij een varkensmest verwerker. Deze stoffen kunnen op een duurzame manier worden teruggewonnen. De waardevolle stikstof en andere meststoffen worden gezuiverd en kunnen als…

Lees meer

Van ammoniakemissie naar een biologische meststof (ammoniumnitraat)

Uit de CBS-statistieken berekeningen van 2019 blijkt dat in Nederland 104 miljoen kilogram stikstof in de lucht komt via ammoniakemissies. Hiervan is 86% afkomstig van de landbouw en veeteelt. Kunnen we deze emissie omzetten naar een biologisch meststof voor de landbouw zonder daarbij gebruik te maken van minerale zuren zoals zwavelzuur en salpeterzuur? In het…

Lees meer

Komkommers kweken met RWZI afvalwater

Water Future kweekt komkommers door het gebruik van water afkomstig uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) Het grootste deel van het water wat op dit moment in de land- en tuinbouw gebruikt wordt voor irrigatie is afkomstig uit regen-, grond-, of oppervlaktewater. De sector is grootgebruiker als het gaat over de zoetwatervoorraad wereldwijd. Door het veranderende klimaat kan…

Lees meer

Opschaling strooi-pekel uit graszouten gerealiseerd!

De afgelopen tijd is er binnen het Europese project Grass2Grit hard gewerkt om onze doelstelling te behalen: het hergebruiken van grassap door de zouten in dit sap op te concentreren tot pekel, die gebruikt kan worden als strooizout.  Het Grass2Grit project streeft na dat bermgras duurzaam verwerkt en hergebruikt wordt. Het gras wordt gewassen en…

Lees meer

Nul emissie 2027

Nitraat terugwinning Om de emissie van stikstof te reduceren, heeft de Nederlandse overheid een ambitieus doel gesteld. De tuinbouwsector moet in 2027 voldoen aan (nagenoeg) nul emissie van water en nutriënten voor het telen van gewassen in kassen. Hiermee wordt de meest duurzame voedselproductie gerealiseerd. De tuinders worden aangespoord tot het toepassen van de best…

Lees meer

Natrium verwijdering uit drainwater – Aardbeienkas

Aardbeien zijn zeer gevoelig voor natrium, daarom wordt het drainwater al geloosd bij een Natrium concentratie van 1.2 mmol/l. Dit heeft als gevolg dat er veel water en waardevolle nutriënten verspild worden. Daarom testen we de Natrium verwijdering in een 3 hectare aardbeien tuinbouwkas. Het doel is om het Natrium te verlagen in zowel het…

Lees meer

Natrium verwijderen in een tomatenkas

In het Europese VIDA-project streven we naar nul emissie van water en nutriënten voor een tuinbouwkas. Hiermee creëren we de meest duurzame voedselproductie tegen lagere kosten! De voornaamste reden van water- en nutriëntenemissie in de tuinbouwkassen is de ophoping van Natrium in het gerecirculeerde drainwater. Natrium wordt niet opgenomen door planten, remt de groei, en…

Lees meer

Koelwater ontharden

In het MIT zuid haalbaarheidsstudie is de toepassing van de ion selectieve ontzoutingstechniek voor koelwater ontharding onderzocht.  Om het koeltoren water te ontharden, wordt gebruik gemaakt van ion exchange membranen met een specifieke voorkeur voor snelle verwijdering van de multivalente ionen zoals Calcium en Magnesium. Een voorbeeld van kraanwater ontharding is toegevoegd. Na 1 passage…

Lees meer