Nieuwe waterbronnen

kraanwater-irrigatie

Kraanwater

In Almeria (Spanje) is het gebruikelijk dat kraanwater wordt gebruikt voor de irrigatie van gewassen in tuinbouwkassen. Dit kraanwater wordt geproduceerd door RO-installaties, die het Middellandse zeewater zuivert tot drinkwater. Hergebruik van water in de kassen wordt nog beperkt toegepast.

In de Nederlandse situatie wordt veelal regenwater gebruikt voor de water recirculatie. Daarnaast worden er natrium arme meststoffen gebruikt. Bij de toenemende waterschaarste wordt steeds vaker gebruikt van kleinschalige RO-installaties in de tuinbouwkassen. Hierbij wordt brak grondwater ontzout tot volledige ontzouting en het geconcentreerde brijn gaat terug de grond in.  Met als gevolg dat de het grondwater nog zouter wordt.  Dit wordt nog gedoogd, maar Nederlandse wetgeving lijkt dit te gaan verbieden.  Er zijn betere en duurzamere oplossingen.

Water Future denkt dat natrium verwijdering op kraanwater een goed alternatief biedt. Het verlaagt het natriumgehalte tot 0.2 mmol/l in 1 stap en heeft een wateropbrengst van 98%. Daarnaast worden waardevolle nutriënten in drinkwater behouden voor de gewassen.

Effluent water

Gewassen kweken op het effluent water van RWZI’s  klinkt vreemd, ongepast en gevaarlijk?

Met de huidige waterzuiveringstechnieken kan dit een realistisch toekomstbeeld worden. De microbiologische vervuiling kunnen goed uitgefilterd worden en organische vervuilingen worden afgevangen in actief kool. Het zoutgehalte wordt verlaagd met de selectieve natrium verwijdering. Met deze zuiveringen is het mogelijk om het effluent water te hergebruiken als voedingswater met een geschikte kwaliteit voor gewassen.  Voor meer informatie, zie het RVO-project komkommer op effluent water.

Bronwater

Verschillende provincies in Nederland hebben nog toegang tot een goede grondwaterkwaliteit. Een lage zout concentratie, waardoor het geschikt is als voedingswater voor gewassen. Toch is het natriumgehalte te hoog voor water recirculatie doeleinden met onnodige drainwater en stikstof lozing als gevolg. Met Natriumverwijdering uit het grondwater kan dit geminimaliseerd worden. Ook de natuurlijke mineralen (Calcium, Magnesium, Carbonaat) blijven behouden voor het gewas.

Partners & subsidieprogramma's