Zuur-base regeneratie

Een nieuw innovatie is de Elektrodialyse met BiPolarMembranen (ED-BPM) waarbij uit het zout (bijv. NaCl) in afvalwater stromen weer worden omgezet naar hun oorspronkelijke zuur (HCl) en base (NaOH). De benodigde H+ en OH- ionen worden geproduceerd op de interface van de bipolair membranen door de aanwezig watermoleculen te splitsen. Hoewel de technologie al langer bekend is, wordt het nog nauwelijks toegepast vanwege de complexiteit en de veronderstelde hoge kosten.

In de industrie worden grote hoeveelheden zuur en base gebruikt voor demiwater productie voor het regenereren van ionenwisselaars kolommen. Vervolgens worden de zouten geloosd. De kosten van loog en zuur zijn het laatste jaar exponentieel gestegen.

Recentelijk heeft WaterFuture verschillende industriële cases van eindgebruikers onderzocht met de ED-BPM techniek. Hieruit bleek dat het buitengewoon kansrijk is. De technische knelpunten lijken opgelost te kunnen worden. Grote besparingen kunnen gerealiseerd worden wanneer het zuur en base teruggewonnen kunnen worden.

Daarom het WaterFuture de ED-BPM  techniek recentelijk in hun product portofolie opgenomen om de eerste industriële markt ingangen te realiseren samen met hun klanten.